Albert Klein Haneveld

Op zoek naar de gemiddelde IJsselsteiner TRY OUT

donderdag 19 januari 2023, 20:00

Degemiddelde Nederlander is volgens Albert Klein Haneveld de belangrijkstepersoon van het land. Veel belangrijker nog dan de koning. Deze man (of vrouw)is volkomen normaal en daardoor een voorbeeld voor ons allemaal. Maar wie ishet? Niemand die het weet.

VoorKlein Haneveld is het de heilige graal. Hij is vastbesloten om hem (of haar) tevinden. Makkelijk is dat niet, want van de 17 miljoen inwoners kan het er maaréén zijn. Eén persoon die aan al die statistieken voldoet. Het is een speld ineen hooiberg.

InOp zoek naar de gemiddelde Nederlander neemt Albert Klein Haneveld zijn publiekmee op een absurde zoektocht. Een reis langs een eindeloos hoeveelheidstatistieken over Nederlanders. Om uiteindelijk vast te kunnen stellen wie vanons het meest gemiddeld is. De hoeveelheid data is overweldigend en soms dreigtKlein Haneveld erin te verdrinken. Als een ware detective vindt hijuiteindelijk toch wat hij zoekt. De gemiddelde Nederlander blijkt gewoon in uw stadte wonen.

Extrainformatie

Voordeze voorstelling heb je een mobiele telefoon en de gratis app Kahoot! nodig.

AlbertKlein Haneveld is documentaire- en theatermaker. Eerder maakte hij dedocumentaire en het theaterprogramma ‘Ruilen; van konijn tot fortuin’, waarinhij uit de doeken doet hoe je van een gratis konijn naar een miljoen kuntruilen.

Albert Klein Haneveld
Op zoek naar de gemiddelde IJsselsteiner TRY OUT
donderdag 19 januari 2023, 20:00

Prijs: € 20,00

Deel: