Algemeen

Kassa openingstijden

De kassa is van maandag t/m zaterdag geopend van 19.00 uur tot 20.30 uur en een half uur voor aanvang van een theater- of bioscoopvoorstelling. Koop bij voorkeur uw plaatsbewijzen online en ontvang E-Tickets! Aan de kassa wordt een handlingfee in rekening gebracht, online tickets zijn zonder extra kosten. Tickets hoeven niet geprint te worden, u kunt ze vanaf uw telefoon laten scannen. Voor vragen kunt u altijd mailen naar kassa@fulcotheater.nl of de voicemail inspreken. 

Kom op tijd!

Bent u te laat? Dan kunt u pas de zaal in als er een moment in de voorstelling is waarbij dat niet storend is. Het kan dus gebeuren dat u pas na de pauze in de zaal kunt. Als er geen pauze is bestaat de kans dat u de gehele voorstelling moet missen.

Kaarten bestellen en betalen

Kaarten koopt u bij voorkeur online. Bij verkoop aan de kassa wordt handling fee in rekening gebracht. Online verkoop is zonder kosten.

Online bestellen
Online bestelt u via uw account. Klik op het winkelmandje linksonder om in te loggen of om u te registreren. Is uw e-mailadres al bij ons bekend? En werkt of weet u uw wachtwoord niet? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. U krijgt een tijdelijk wachtwoord toegestuurd; daarmee logt u in, waarna u uw eigen wachtwoord invult en uw gegevens kunt beheren.

Tijdens het bestellen kunt u direct afrekenen via iDEAL, met een Nationale Bioscoopbon (alleen afrekenen van films) of met een Podium Cadeau Kaart (alleen afrekenen van theatervoorstellingen). 

Wilt u de kaarten liever per post ontvangen? Dat kan als de voorstelling minimaal 5 dagen NA vandaag plaatsvindt. Voor deze optie (verzendkosten € 2) kunt u kiezen tijdens het bestellen.

Route naar Fulcotheater

Per openbaar vervoer
De streekbus (lijn 195) en de sneltram vanaf Utrecht Centraal Station stoppen bij de halte Binnenstad aan de achterzijde van Fulcotheater en het Stadhuis.
Met eigen vervoer
Volg op de gemeentelijke bewegwijzering richting FULCOTHEATER. Parkeren kunt u onder Stadhuis en Fulcotheater, overdekt en tegen een bescheiden tarief. Een uitgebreide beschrijving kunt u hier downloaden: Routebeschrijving bezoekers

Vacatures

VACATURE BESTUURDER STICHTING FULCOTHEATER

Iemand met een groot hart voor Kunst en Cultuur, die vanuit het perspectief van de bezoeker kan kijken en als bestuurder een scherp oog heeft voor kwaliteit en diversiteit. Een professionele, onafhankelijke denker, die samenwerkingsgericht is maar ook op bestuurlijk niveau een kritische spiegel kan voorhouden.

ALGEMEEN

Stichting Fulcotheater heeft een theater met kleine (104 stoelen) en grote zaal (357 stoelen) die tevens inzetbaar zijn als bioscoop. Daarnaast biedt het ruimte aan 7 zalen die ingezet kunnen worden voor maatschappelijke en commerciële verhuur. Dit alles wordt ondersteund met horeca. Vanuit de subsidiegever, de gemeente IJsselstein, ligt de doelstelling om 80 tot 100 voorstellingen per jaar te programmeren, 780 bioscoopvoorstellingen aan te bieden en verenigingen in IJsselstein tegen maatschappelijk tarief ruimte aan te bieden. De bridge-, mahjongvereniging, muziekschool en diverse koren maken hier wekelijks gebruik van. Daarnaast is in 2020 een transitie ingezet om het theater meer regionaal in te zetten en breder te programmeren en een meer winstgevend bedrijfsplan op te zetten en te implementeren.

De kernwaarden van de stichting zijn: inspireren, verbinden en ondernemen. Bij Fulcotheater werken 25 medewerkers, veelal in deeltijdfuncties.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen functioneert een Bestuur inclusief een Uitvoerend Bestuurder (UB), die gezamenlijk de stichting besturen. De dagelijkse gang van zaken binnen de stichting is gedelegeerd aan de UB.

Het beleidsbepalende Bestuur heeft tot taak om vanuit zijn (ook maatschappelijke) verantwoordelijkheid de UB aan te sturen en op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting toe te zien.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor strategie, beleid en financiën en fungeert tevens als klankbord voor de UB. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de organisatie. Binnen de Bestuur zijn relevante kennisvelden en deskundigheden, en relevante externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid in het Bestuur is een generalist die een specialisme meebrengt. De leden van het Bestuur als geheel hebben expertise op de volgende beleidsgebieden: governance, financiën, (bedrijfs-)economie, cultuur, human resource management. Het Bestuur bestaat uit drie tot vijf leden. De aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De leden van het Bestuur opereren ten opzichte van elkaar en de UB onafhankelijk, kritisch en met integriteit; de leden kennen geen externe onverenigbare belangen. Het bestuur houdt zich aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in het algemeen en heeft vanuit de toezichthoudende rol kennis van de Governancecode Cultuur in het bijzonder.

VERGADERINGEN & COMMISSIES

Er zijn doorgaans vijf tot 7 keer per jaar reguliere bestuursvergaderingen. Daarnaast is er twee keer per jaar een ontmoeting/vergadering met het personeel.

DE FUNCTIE

Na een hectische periode, waarbij de opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein vroeg om een transformatie van de stichting en de na de corona-maatregelen waardoor het theater slechts beperkt open mocht, is nu het moment gekomen om het Bestuur uit te breiden.

Basisvoorwaarden leden bestuur:

Het profiel voor een individueel lid van het bestuur bevat de volgende aspecten:

 • Het onderschrijven van doel, grondslag, karakter en de waarden van de stichting.
 • Een academisch denk- en werkniveau.
 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en/of toezicht.
 • Affiniteit met de kunst en cultuursector en op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen binnen de sector.
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen in het algemeen en in relatie tot de regionale problematiek.
 • Beschikken over een relevant netwerk in de regio, dan wel binnen de kunst en cultuursector of aanverwante sectoren.
 • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen, de instelling en de communicatieve vaardigheden om de UB met raad terzijde te staan en als klankbord te functioneren.
 • Het vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen.
 • Het vermogen om in teamverband te besturen.
 • Integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, professionaliteit en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • In voldoende mate beschikbaar zijn voor en betrokken zijn bij de stichting.
 • In staat om vrij van last en ruggenspraak zijn rol als bestuurder uit te oefenen.

Wij zoeken een professionele, onafhankelijk denker, die de kunst verstaat van bevragen en samenwerken. Die telkens de organisatie terugbrengt naar de opdracht, op bestuurlijk niveau een kritische spiegel voor kan houden en die op een goede manier omgaat met de spanning tussen afstand en nabijheid. Bestuurservaring is niet noodzakelijk, maar aantoonbare affiniteit is gewenst.

HONORERING

Voor het lidmaatschap van het bestuur van Stichting Fulcotheater ontvangen de leden een passende (onkosten)vergoeding. Voor de leden van het bestuur wordt door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

PROCEDURE

U kunt reageren door een brief te sturen aan:

Stichting Fulcotheater

T.a.v. het bestuur

Overtoom 3

3401 BK IJsselstein

Kortingen en tegoedbonnen

Tenzij anders vermeld geldt voor senioren (65+) en CJP-houders standaard een persoonsgebonden korting van € 1,- per plaatsbewijs. Voor U-pashouders is de standaardkorting 20% van de normale entreeprijs. De kinderprijzen gelden voor kinderen tot en met 12 jaar. Combinaties (optellen) van kortingen worden niet gegeven.

Wel of niet persoonlijk
Plaatsbewijzen met korting: 65+, CJP, U-pas en Pashouders, zijn persoonlijk. Anderen kunnen daar alleen gebruik van maken na bijbetaling van het prijsverschil. De overige plaatsbewijzen zijn niet persoonlijk. Op vertoon van een plaatsbewijs krijgt iedereen toegang tot het daarop vermelde evenement.

Podiumcadeaukaart en Nationale Theaterbon
Een Podiumcadeaukaart gebruiken kan momenteel ook als u online bestelt. Betalen (ook gedeeltelijk) met een Nationale Theaterbon en PLUS Theatercheque kan alleen aan de kassa. Op theaterbonnen en/of PLUS Theatercheques kunnen wij geen geld teruggeven.

Over theaterregels en plaatsbewijzen

Kom op tijd!

Bijna alle avondvoorstellingen beginnen om 20.00 uur.
De meeste matinees beginnen om 15.00 uur. Familie- en jeugdtheatervoorstellingen meestal om 14.00 uur.
Kijk altijd op uw entreebewijs: daar staat de juiste aanvangstijd.

Bent u te laat? Dan kunt u pas de zaal in als er een moment in de voorstelling is waarbij dat niet storend is.
Te laat komen bij een theatervoorstelling is voor zowel de artiesten als het publiek zeer storend. Mocht u toch te laat arriveren, dan bekijken wij of er een geschikt moment komt om de zaal alsnog te betreden. Dit zal vaak pas na de pauze zijn. Heeft de voorstelling geen pauze dan is de kans groot dat u de voorstelling moet missen.

Rolstoelplaatsen
Fulcotheater beschikt over enkele rolstoelplaatsen in de theaterzaal. Wilt u ons wel uitdrukkelijk van tevoren melden dat u van deze voorziening gebruik wilt maken? Komt u met de auto, dan kunt u vanuit de parkeergarage met de lift direct in het Theatercafé of de Theaterzaal komen. Als u ons eerst even belt: 030-688 4230, dan sturen wij de lift voor u naar beneden.

Slechthorenden

Fulcotheater beschikt over een ringleidingsysteem voor slechthorenden. Helaas kan het voorkomen dat de ringleiding stoort op elektrische muziekinstrumenten. In deze gevallen staat de ringleiding uit.

Tip-Als u bij uw reservering meldt dat u van de ringleiding gebruik wilt maken proberen wij de meest geschikte plaatsen voor u te vinden.

Mobiele telefoons, beeld- en geluidsopnamen

Uw mobiel staat natuurlijk uit, maar vergeet niet ook semafoons en digitaal ‘piepende’ uurwerken vóór aanvang van de voorstelling uit te schakelen.

Beeld- en/of geluidsopnamen tijdens alle voorstelling (ook die van amateurgezelschappen) kunt u uitsluitend maken na uitdrukkelijke toestemming van de directie. Meegenomen apparatuur wordt voor uw eigen risico in bewaring genomen.

Garderobe

U kunt uw jas gratis ophangen in de garderobe. De brandweervoorschriften laten niet toe dat u uw jas meeneemt de zaal in.

Plaatsbewijzen

Wel of niet persoonlijk
Plaatsbewijzen met korting (CJP/65+, Pashouders) zijn persoonlijk. Anderen kunnen daar alleen gebruik van maken na bijbetaling van het prijsverschil. De overige plaatsbewijzen zijn niet persoonlijk. Iedereen krijgt op vertoon van een plaatsbewijs toegang tot het daarop vermelde evenement.

Plaatsbewijzen retour
Het is niet mogelijk om betaalde kaarten bij de kassa te retourneren en uw geld terug te krijgen. Als u verhinderd bent, kunt u het beste zelf proberen de kaarten door te verkopen. Alleen bij uitverkochte voorstellingen kunnen wij proberen de kaarten voor u te verkopen. Dit kost niets, maar lukt niet altijd. Als wij de kaarten hebben kunnen doorverkopen, krijgt u uw geld terug.

Plaatsbewijzen kwijt
Bij verlies of diefstal van plaatsbewijzen kunt duplicaten verkrijgen à € 2,- per kaart.

Uitgestelde en afgelaste voorstellingen

Als een voorstelling om welke reden dan ook niet doorgaat, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Wordt een voorstelling uitgesteld en bent u op de nieuwe datum niet in de gelegenheid om het theater te bezoeken, dan kunt u ook Fulcotheater tegoedbonnen (twee jaar geldig) krijgen.
Alleen bij definitieve afgelasting van een voorstelling restitueren wij de entreegelden – exclusief eventuele verzendkosten.

Informatie voor artiesten en technici

Fulcotheater beschikt over een Theatercafé, waar het bezoekende gezelschap en technici makkelijk én lekker kunnen eten. Even melden en de kok gaat graag voor u aan de slag!
De volgende informatie kunt u downloaden en desgewenst printen en/of opslaan:
Routebeschrijving artiesten en technici
Technische voorzieningen theaterzaal
Lichtplan Fulcotheater
Trekkenplan Fulcotheater
Plattegrond Fulcotheater

AVG Privacyverklaring, cookies, voorwaarden en disclaimer

Disclaimer
De informatie, diensten of producten op deze website kunnen fouten bevatten of onderhevig zijn aan een tijdelijke storing. Fulcotheater stelt het programma met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, gebaseerd op de gegevens die ons zijn verstrekt door producenten en gezelschappen, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. Fulcotheater wijst dan ook elke aansprakelijkheid af, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Wijzigingen voorbehouden.

Onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en zijn vertrouwelijk. Mocht u een bericht abusievelijk ontvangen, neem dan a.u.b. contact op met de verzender per e-mail en verwijder het bericht uit al uw bestanden. Elk gebruik van dat bericht en/of eventuele bijlagen, zonder autorisatie, is bij wet verboden.
Our messages are intended to be read exclusively by the addressee and are confidential. Should you receive a message by error, please contact the sender by email and delete it. Any use of this message or its attachments without due authorisation is prohibited by law.

Privacy Statement Fulcotheater
Fulcotheater neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In ons Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. De volledige tekst van onze Privacy-verklaring kunt u downloaden en desgewenst printen en/of opslaan als u hierop klikt.

Cookie Statement Fulcothater
In ons Cookie Statement geven wij uitleg over de cookies waarvan Fulcothater gebruik maakt via de website www.fulcotheater.nl
De volledige tekst van onze Cookies verklaring kunt u downloaden en desgewenst printen en/of opslaan als u hierop klikt.

Algemene voorwaarden Fulcotheater
Op alle door Fulcotheater uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur, verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Fulcotheater en haar wederpartijen, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De volledige tekst u inzien en/of downloaden als u
hierop klikt.

Algemene bezoekersvoorwaarden
Fulcotheater hanteert de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 268/2002 op 26 november 2002. U kunt de volledige tekst downloaden als u hier klikt.

Routebeschrijving

Openbaar vervoer: De streekbus (lijn 195) en de sneltram vanaf Utrecht Centraal Station stoppen bij de halte Binnenstad aan de achterzijde van Fulcotheater en het Stadhuis.

Eigen vervoer: Volg op de gemeentelijke bewegwijzering richting FULCOTHEATER.
Parkeren kunt u onder Stadhuis en Fulcotheater, overdekt en tegen een bescheiden tarief.

Google Maps

Telefonisch reserveren?
030 688 42 30